31.10.2022 r. – poniedziałek

22.12.2022 r. - czwartek

2.05.2023 r. – wtorek

4.05.2023 r. – czwartek

5.05.2023 r. – piątek

8.05.2023 r. - poniedziałek

09.06.2023 r. – piątek

22.06.2023 r. - czwartek

Postawa prawna: §5, ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. p. 1603, ze zmianami)